بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » فنی و مهندسی » مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
تاريخ برگزاري: 6 و 7 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 18 فروردین 96

بیست و سومین کنفرانس مهندسی‌ زیست پزشکی ایران، آذر ۹۵

فراخوان مقاله بیست و سومین کنفرانس مهندسی‌ زیست پزشکی ایران، آذر ۹۵، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاريخ برگزاري: 4 الی 5 آذر  1395
ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 95

اولین کنفرانس بین المللی کاربرد فناوری های نوین، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی کاربرد فناوری های نوین، شهریور ۹۵، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 24 و 25 شهریور 1395
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 95
ارسال اصل مقالات: 24 تیر 95 الی 24 مرداد 95

اولین کنفرانس مهندسی پزشکی، مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی، دی ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس مهندسی پزشکی، مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی، دی ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
تاريخ برگزاري: 2 دی 1394
ارسال اصل مقالات:  15 آذر 94

دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی سامانه ای، دی ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی سامانه ای، دی ۹۴، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ برگزاري: 2 و 3 دی 1394
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 94

بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۹۴

فراخوان مقاله بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران، آذر ۹۴، انجمن مهندسی پزشکی ، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

برگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  16 مرداد 94
theme