بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » فنی و مهندسی » کشاورزی، محیط زیست

کشاورزی، محیط زیست

چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران، آبان ۹۶، انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده: انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 آبان 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 96

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، شهریور ۹۶، انجمن گیاهان دارویی استان زنجان

برگزار کننده: انجمن گیاهان دارویی استان زنجان
تاريخ برگزاري: 29 و 30 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96

سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، آبان ۹۶

"فراخوان مقاله سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، آبان ۹۶، انجمن علوم دامی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگزار کننده: انجمن علوم دامی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاريخ برگزاري: 4 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96

هشتمین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، آبان ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، آبان ۹۶، دانشگاه گیلان ، دانشگاه تهران ، سازمان حفظ نباتات کشور ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

برگزار کننده: دانشگاه گیلان ، دانشگاه تهران ، سازمان حفظ نباتات کشور ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تاريخ برگزاري: 10 و 11 آبان 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 96

دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، تیر ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، تیر ۹۶، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 20 و 21 تیر 1396
ارسال اصل مقالات:  15 خرداد 96

دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، مهر ۹۶، دانشگاه ملایر ، انجمن آبخیزداری ایران

برگزار کننده: دانشگاه ملایر ، انجمن آبخیزداری ایران
تاريخ برگزاري: 18 و 19 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 10 تیر 96

چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، شهریور ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 15 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 30 خرداد 96

اولین همایش ملی فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی، شهریور ۹۶، دانشگاه حکیم سبزواری

برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری
تاريخ برگزاري: 15 و 16 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 96
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

برگزار کننده: دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی
تاريخ برگزاري: 11 و 12 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 31 تیر 96

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ۹۶، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و دانشگاه بوعلی سینا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه جامع علمی کاربردی و ...

برگزار کننده: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و دانشگاه بوعلی سینا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه جامع علمی کاربردی و ...
تاريخ برگزاري: 22 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 96
theme