بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » فنی و مهندسی » کشاورزی، محیط زیست

کشاورزی، محیط زیست

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، تیر ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، تیر ۹۶، دانشگاه شهرکرد ، انجمن هیدرولوژی ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهرکرد ، انجمن هیدرولوژی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 تیر 1396
ارسال اصل مقالات: 20 خرداد 96

اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار، شهریور ۹۶، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 15 و 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 30 اردیبهشت 96

دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 11 الی 13 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 30 اردیبهشت 96

هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم علف های هرز ایران

برگزار کننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم علف های هرز ایران
تاريخ برگزاري: 5 الی 7 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 فروردین 96

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان
تاريخ برگزاري: 6 الی 8 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 1 خرداد 96

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 15 و 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 تیر 96

دومین همایش ملی پسته ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پسته ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

برگزار کننده: دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
تاريخ برگزاري: 19 الی 21 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 31 اردیبهشت 96

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم، خرداد ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تاريخ برگزاري: 3 و 4 خرداد 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 96

هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید باهنر - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
تاريخ برگزاري: 17 و 18 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 20 آذر 96

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه اردکان

برگزار کننده: دانشگاه اردکان
تاريخ برگزاري: 20 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 96
theme