بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » پزشکی و سلامت

پزشکی و سلامت

سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، آذر ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب، آذر ۹۶، دانشگاه علوم پزشكی شيراز

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تاريخ برگزاري: 22 الی 24 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 96

هجدهمین کنگره سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تاريخ برگزاري: 14 الی 17 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 31 خرداد 96

اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، انجمن تله مدیسین ایران

برگزار کننده: انجمن تله مدیسین ایران
تاريخ برگزاري: 21 و 22 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین 96

هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، انجمن ویروس شناسی ایران

برگزار کننده: انجمن ویروس شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 95

کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تاريخ برگزاري:    زمان برگزاری کنگره به شهریورماه موکول گردید 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 96

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاريخ برگزاري: 20 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 96

سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران، آبان ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاريخ برگزاري: 10 الی 12 آبان 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 خرداد 96

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، تیر ۹۶

فراخوان مقاله دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، تیر ۹۶، ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری

برگزار کننده: ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری
تاريخ برگزاري: 22 الی 24 تیر 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 96

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، خرداد ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 3 خرداد 1396
ارسال اصل مقالات:  7 اردیبهشت 96

بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۶، انجمن اورولوژی ایران

برگزار کننده: انجمن اورولوژی ایران
تاريخ برگزاري: 2 الی 5 خرداد 1396
ارسال اصل مقالات:  30 اسفند 95
theme