بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » پزشکی و سلامت

پزشکی و سلامت

چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی بابل ، انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 96

دهمین کنگره بین المللی قلب خاورمیانه، آذر ۹۶

فراخوان مقاله دهمین کنگره بین المللی قلب خاورمیانه، آذر ۹۶، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده: مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاريخ برگزاري: 15 الی 17 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 8 مهر 96

چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران، آبان ۹۶، انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده: انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 آبان 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 مرداد 96

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، شهریور ۹۶، انجمن گیاهان دارویی استان زنجان

برگزار کننده: انجمن گیاهان دارویی استان زنجان
تاريخ برگزاري: 29 و 30 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96

سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنومیکس و پروتئومیکس، مهر ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنومیکس و پروتئومیکس، مهر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تاريخ برگزاري: 26 و 27 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 96
ارسال اصل مقالات: 10 مهر 96

هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران، دی ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران، دی ۹۶، انجمن بیوانفورماتیک ایران ، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده: انجمن بیوانفورماتیک ایران ، دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 دی 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 تیر 96 الی 30 مهر 96

چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث، آذر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی آجا

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی آجا
تاريخ برگزاري: 9 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 10 مهر 96

همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی، آذر ۹۶

فراخوان مقاله همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی، آذر ۹۶، دانشگاه رازی کرمانشاه

برگزار کننده: دانشگاه رازی کرمانشاه
تاريخ برگزاري: 21 و 22 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 مرداد 96
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 96

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی، آذر ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی، آذر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاريخ برگزاري: 2 و 3 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 25 مهر 96

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶، انجمن متخصصین علوم دارویی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزار کننده: انجمن متخصصین علوم دارویی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
تاريخ برگزاري: 25 الی 27 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 96
theme