بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » پزشکی و سلامت

پزشکی و سلامت

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، خرداد ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 3 خرداد 1396
ارسال اصل مقالات: 25 فروردین 96

بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۶، انجمن اورولوژی ایران

برگزار کننده: انجمن اورولوژی ایران
تاريخ برگزاري: 2 الی 5 خرداد 1396
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 95

هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶، انجمن علمی میکروب شناسی ایران

برگزار کننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 7 الی 9 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 96

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۶، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزار کننده: مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاريخ برگزاري: 30 فرودین الی 1 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 اسفند 95

سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ایران ، انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران
تاريخ برگزاري: 30 اردیبهشت الی 1 خرداد 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 95

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶

فراخوان مقاله نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶، فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

برگزار کننده: فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 31 تیر 96

دومین کنگره­ بین المللی سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنگره­ بین المللی سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پژوهشگاه رویان ، جهاد دانشگاهی

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پژوهشگاه رویان ، جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 30 و 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 95

دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی، فروردین ۹۶، مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده: مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاريخ برگزاري: 30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 95

سومین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب، بهمن ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی دزفول
تاريخ برگزاري:  5 و 6  اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 8 بهمن 95

ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی، اسفند ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دانشکده علوم توانبخشی شیراز

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دانشکده علوم توانبخشی شیراز
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 95
theme