بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » جغرافیا، زمین شناسی » دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران، فروردین ۹۷

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران، فروردین ۹۷

بازدید از این همایش: 229 بازدید


اطلاعات برگزاری همایش
فراخوان مقاله دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه محلی; منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران، فروردین ۹۷، دانشگاه بیرجند ، انجمن ژئوپلیتیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند ، انجمن ژئوپلیتیک ایران

مکان برگزاري: بیرجند -  دانشگاه بیرجند - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تالار علامه فرزان

امکان ارسال مقاله: بله

حوزه های تحت پوشش:   جغرافیا، زمین شناسی  •  حقوق، سیاست

تاریخ های مهم

تاريخ برگزاري: 28 و 29 فروردین 1397

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  25 اسفند 96

آخرین مهلت ثبت نام: 20 فروردین 97

اطلاعات تماس

دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمدرضا حافظ نیا

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر محمد اسکندری ثانی

تلفن تماس با دبيرخانه: 32202516-056

وب سايت همايش: www.conf.birjand.ac.ir/geopolitical

ایمیل: geopolitical@birjand.ac.ir

محورهای همایش

ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق

 • منطقه شرق و ظرفیت های ژئوپلیتیک
 • منطقه شرق و پتانسیل های قلمرو فراملی ایران
 • منطقه شرق و همگرایی و رقابت های شهری و منطقه ای
 • منطقه شرق و رقابت های جهانی
 • منطقه شرق و استراتژی های نظامی- دفاعی ایران
 • تحلیل منابع تنش سیاسی- امنیتی در روابط ایران، افغانستان و پاکستان
 • مواد مخدر و امنیت مرزهای شرقی ایران
 • ژئوپلیتیک استان های مرزی و تاثیر آن بر مشارکت پایدار مرزنشینان

زیرساخت ها و توسعه منطقه شرق

 • زیرساخت حمل و نقل ریلی و توسعه شرق ایران
 • زیرساخت حمل و نقل جاده ایی و توسعه شرق ایران
 • زیرساخت حمل و نقل هوایی و توسعه شرق ایران
 • زیرساخت حمل و نقل دریایی و توسعه ناحیه شرق ایران
 • توسعه بنادر و توسعه شرق و مناطق مرزی ایران
 • زیرساخت های تجارت، اقتصاد و توسعه شرق ایران
 • انرژی های نو( باد، خورشید و امواج) و منطقه شرق ایران
 • حکمروایی شایسته و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایران
 • ثبات مدیریتی و توسعه پایدار شرق ایران
 • ذهنیت توسعه گرا و مدیریت دولتی
 • بخش خصوصی و توسعه شرق ایران
 • امنیت و توسعه در شرق ایران

شرق ایران و امنیت

 • سازماندهی استعماری فضا و ناامنی در شرق ایران
 • تاثیر پدافند غیرعامل برامنیت مرزی
 • منطقه شرق و امنیت انسانی
 • منطقه شرق و امنیت فرامنطقه ای
 • بنیادگرایی و امنیت ناحیه ای شرق ایران
 • نقش رسانه ها در امنیت شهرهای مرزی

منطقه شرق و آسیای مرکزی

 • سرمایه گذاری های خارجی در بستر توسعه ارتباطی شرق ایران
 • سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و توسعه ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار
 • آسیای مرکزی دسترسی به آبهای آزاد و توسعه منطقه شرق
 • هیدروپلیتیک منطقه شرق ایران
 • دسترسی افغانستان به اقیانوس هند و توسعه پایدار شرق ایران
 • ترانزیت و توسعه کشورهای آسیای مرکزی و توسعه پایدار شرق ایران

مخاطرات محیطی شرق ایران

 • خشکسالی و توسعه پایدار شرق ایران
 • تغیرات اقلیمی و توسعه پایدار شرق ایران
 • نقش مخاطرات محیطی در امنیت مرزی
 • نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزی
 • محدودیت های زیست محیطی منطقه شرق ایران

منابع آب و توسعه پایدار شرق

 • هیرمند و نقش هیدروپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و افغانستان
 • هیدروپلیتیک منطقه شرق ایران
 • دیپلماسی آب و امنیت پایدار در خاورمیانه و ایران
 • تنش های ابی و توسعه استانهای شرقی ایران
 • بهینه سازی آب
 • انتقال اب

ترانزیت و بازرگانی شرق

 • زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت در محور شرق
 • زیرساخت های بندری و ترانزیت در محور شرق
 • زیرساخت های انبارداری- سردخانه ای و ترانزیت در محور شرق
 • ناحیه جنوب شرق و کریدور شمال جنوب
 • قابلیتها و محدویت های بندر اقیانوسی چابهار در ترانزیک کالا و خدمات

گردشگری منطقه شرق

 • بررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه گردشگری تجاری و ایجاد امنیت مرزی
 • ارزیابی چشم اندازهای گردشگری در شهرهای مرزی
 • ظرفیت های گردشگری در توسعه پایدار منطقه شرق
 • نقش گردشگری در توسعه پایدار محور شرق
 • امنیت و توسعه گردشگری روستایی
 • اگروتوریسم و توسعه گردشگری
 • اکوتوریسم و توسعه اقتصادی نواحی مرزی
 • مهمترین موانع و چالش های توسعه پایدار گردشگری منطقه شرق ایران
 • بررسی نقش مطبوعات و رسانه ها درتصویرسازی از مقاصد گردشگری
 • جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی درگسترش و جلب گردشگر در منطقه شرق ایران
 • برند گردشگری و توسعه گردشگری ملی و بین المللی

اقتصاد و توسعه پایدارشرق

 • سرمایه گذاری خارجی و داخلی در محور شرق
 • نقش سرمایه گذاری و اشتغال در امنیت و توسعه محور شرق
 • ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی و توسعه پایدار شرق ایران
 • نقش تعاونی ها درتوسعه کارآفرینی و امنیت شهرهای مرزی
 • نابرابری های فضایی – اقتصادی و افراط گرایی
 • چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در محور شرق
 • آمایش مناطق مرزی ایران، افغانستان و پاکستان نواحی حایل مرزی
 • ضرورت طراحی شبکه میله های مرزی هوشمند با قابلیت مانیتورینگ لحظه ای
 • حضور اتباع بیگانه در شهرهای مرزی و چالش های هویتی- تابعیتی و امنیت سازی
 • گذار پدیده های اجتماعی و سیاسی به تهدیدات امنیتی در نواحی مرزی
 • بررسی و تحلیل جایگاه مناسبات قومی در هویت ملی نواحی مرزی
 • انسداد مرزهای جنوب شرق، اثرات و پیامدها
 • پیامدهای امنیتی قاچاق کالا بر مناطق مرزی
 • نقش بازارچه های مرزی در هدایت مهاجرت روستا- شهری
 • نقش زیر ساخت داده مکانی (SDI)در مدیریت مناطق مرزی
 • مدل سازی و مدیریت مکانی مواضع دیده بانی مرزی بر اساس اصول سیستم پدافند غیر عامل
 • استقرار سکونتگاههای انسانی و تاثیر آن بر شکل گیری و گسترش مبادلات غیر رسمی در نواحی مرزی

شهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای

 • پیوندهای قومی و نقش آن در تحکیم شهرهای مرزی ایران، افغانستان و پاکستان
 • ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی
 • بررسی مناسبات قومی- مذهبی در شهرهای مرزی
 • تحلیل فضایی رابطه امنیت و توسعه شهرهای مرزی
 • احساس امنیت شهروندان و عملکرد مرزبانی
 • نقش مسائل فرهنگی در امنیت شهرهای مرزی
 • طراحی محیطی و کاهش وقوع جرم در شهر های مرزی
 • بررسی تاثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی
 • توانمندسازی اسکانهای غیررسمی شهرهای مرزی و توسعه پایداراجتماعی
 • بررسی و تحلیل مولفه های موثر بر امنیت پایدار در شهرهای مرزی
 • نقش و جایگاه شهرداریها و شوراهای شهردر توسعه محلی و منطقه ای
 • نقش و جایگاه نهادهای مختلف در مدیریت شهری(بازیگران شهری)
 • جغرافیای جرم و امنیت شهری
 • مدیریت مخاطرات و پدافند غیرعامل در شهر
 • اسکان غیررسمی و بسترهای توسعه محلی
 • جغرافیای جنسیت و عدالت شهری و منطقه ای
 • برنامه ریزی شهرهای دانش بنیان و نقش انها در توسعه پایدار محلی و منطقه ای
 • دانشگاهها و توسعه محلی منطقه ای
 • تقسیم کار جهانی و شهرها

توسعه محلی – منطقه ای و کارافرینی

 • نقش و جایگاه مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
 • ظرفیت صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی در توسعه شرق ایران
 • نقش بخش صنایع و معادن در توسعه شرق ایران در توسعه شرق ایران
 • ظرفیت بخش کشاورزی و شیلات در توسعه شرق ایران
 • چالش ها و فرصت های تامین منابع مالی سرمایه گذاری ها با رویکرد مذاهب مختلف اسلامی و نقش آن در توسعه شرق ایران
 • توسعه انسانی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزا
 • تحلیل وضعیت زیرساخت¬های اجتماعی در شرق ایران
 • بررسی موانع توسعه انسانی در شرق ایران
 • تحلیل شاخص های فقر و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران
 • تحلیلی از آسیب های اجتماعی و ارائه یک مدل اجتماعی درونزا با توجه به ظرفیت های اجتماعی شرق ایران
 • نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه شرق ایران
 • تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شرق ایران
 • تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارافرینی پویا در شرق ایران
 • نقش آموزش مهارت های مختلف در راستای توسعه انسانی در توسعه شرق ایران
 • راهکارهای توسعه نظام کارآفرینی پویا در راستای توسعه شرق ایران
 • تحلیل فضای کسب وکار در منطقه شرق ایران و ارائه راهکارهای ارتقای وضعیت آن
 • نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه شرق ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی
 • نقش و جایگاه خوشه های صنعتی و خوشه های کسب و کار در توسعه نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران

پوستر کنفرانس

همایش (کنفرانس) جغرافیا، زمین شناسی حقوق، سیاست فروردین 1397 ,همایش (کنفرانس) ایران بیرجند


اطلاعات همایش برگرفته از سایت www.conf.birjand.ac.ir/geopolitical می باشد.
تاریخ ثبت همایش: ۷ آذر ۱۳۹۶
theme