بسم الله الرحمن الرحيم

همایش های فنی و مهندسیفراخوان مقاله دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ۹۵، دانشگاه اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 95 تا 30 دی 95
فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، بهمن ۹۵، دانشگاه اصفهان ، بنیاد ملی بازی های رایانه ای


برگزار کننده: دانشگاه اصفهان ، بنیاد ملی بازی های رایانه ای
تاريخ برگزاري: 27 الی 29 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 95
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی، آذر ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند
تاريخ برگزاري: 17 و 18 آذر 1395
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 95
فراخوان مقاله دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان، آذر ۹۵، دانشگاه ملاير


برگزار کننده: دانشگاه ملاير
تاريخ برگزاري: 4 آذر 1395
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 95

سایر همایش های فنی و مهندسی


همایش های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله هفتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 95
فراخوان مقاله پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۵، انجمن علمی پزشکان قانونی ایران


برگزار کننده: انجمن علمی پزشکان قانونی ایران
تاريخ برگزاري: 12 لغایت 14 آبان 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 95
فراخوان مقاله همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۵، مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


برگزار کننده: مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاريخ برگزاري: 3 الی 5 آذر 1395
ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 95
فراخوان مقاله دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز پیشگیری سرطان نسترن


برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 7 و 8 مهر 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 مرداد 95

سایر همایش های پزشکی و سلامت


همایش های علوم پایهفراخوان مقاله دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ۹۵، دانشگاه اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 95 تا 30 دی 95
فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد


برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 17 الی 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 15 آبان 95
فراخوان مقاله اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، آبان ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
تاريخ برگزاري: 20 آبان 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 95
ارسال اصل مقالات: 17 مهر 95 تا 27 مهر 95
فراخوان مقاله کارگاه بین المللی زمین شناسی ایزوتوپی، مهر ۹۵، دانشگاه کردستان


برگزار کننده: دانشگاه کردستان
تاريخ برگزاري: 10 و 11 مهر 1395

سایر همایش های علوم پایه


همایش های علوم انسانیفراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، بهمن ۹۵، دانشگاه اصفهان ، بنیاد ملی بازی های رایانه ای


برگزار کننده: دانشگاه اصفهان ، بنیاد ملی بازی های رایانه ای
تاريخ برگزاري: 27 الی 29 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 95
فراخوان مقاله ششمین همایش موزه علوم‌ و‌ فناوری، دی ۹۵، موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران


برگزار کننده: موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
تاريخ برگزاري: 14 الی 16 دی 1395
ارسال اصل مقالات: 30 آبان 95
فراخوان مقاله همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵، دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی


برگزار کننده: دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 1 آذر 95
ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
فراخوان مقاله دومین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا ، آذر ۹۵، دانشگاه کاشان


برگزار کننده: دانشگاه کاشان
تاريخ برگزاري: 23 و 24 آذر 1395
ارسال چکیده مقالات: 23 مهر 95
ارسال اصل مقالات: 29 آبان 95

سایر همایش های علوم انسانی


همایش های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵، دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی


برگزار کننده: دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 1 آذر 95
ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
فراخوان مقاله نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران


برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 10 و 11 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 95
فراخوان مقاله سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان ۹۵، شرکت دانش پژوهان همایش آفرین پارس بین الملل با همکاری مشترک دانشگاه زرقان، دانشگاه فاطمیه شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، دانشگاه علامه خویی


برگزار کننده: همکاری مشترک دانشگاه زرقان دانشگاه فاطمیه دانشگاه علمی کاربردی شوشتر دانشگاه علامه خوی و شرکت دانش پژوهان همایش آفرین
تاريخ برگزاري: 20 آبان 1395
ارسال اصل مقالات: 10 آبان 95
فراخوان مقاله همایش توسعه تجارت بین الملل، مهر ۹۵، کاوشگران اندیشه پرسیس


برگزار کننده: کاوشگران اندیشه پرسیس
تاريخ برگزاري: 29 مهر 1395

سایر همایش های مدیریت و بازرگانی


همایش های دین و مذهبفراخوان مقاله دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ۹۵، دانشگاه اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 95 تا 30 دی 95
فراخوان مقاله همایش بین المللی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، دی ۹۵، سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور/ جهاد دانشگاهی


برگزار کننده: سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور/ جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري:  دی 1395
ارسال اصل مقالات: 30 آبان 95
فراخوان مقاله سومین همایش ملی فضای مجازی پاک، اسفند ۹۵، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم


برگزار کننده: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
تاريخ برگزاري: 19 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 95
ارسال اصل مقالات: 1 مهر 95 الی 30 آبان 95
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت، آبان ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
تاريخ برگزاري: 5 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  14 مهر 95

سایر همایش های دین و مذهب