بسم الله الرحمن الرحيم

همایش های فنی و مهندسیفراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی بتن ایران، مهر ۹۶، انجمن بتن ایران


برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاريخ برگزاري: 15 و 16 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 96
فراخوان مقاله دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست، بهمن ۹۶، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور


برگزار کننده: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
تاريخ برگزاري: 4 و 5 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96
فراخوان مقاله ششمین همایش ملی آموزش معماری، آذر ۹۶، دانشگاه تهران


برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 12 و 13 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 شهریور 96
ارسال اصل مقالات: 13 آبان 96
فراخوان مقاله چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه، بهمن ۹۶، انجمن مهندسی سازه ایران


برگزار کننده: انجمن مهندسی سازه ایران
تاريخ برگزاري: 28 و 29 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 1 دی 96

سایر همایش های فنی و مهندسی


همایش های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله دومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی همدان


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی همدان
تاريخ برگزاري: 13 و 14 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 30 مرداد 96
فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، آذر ۹۶، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی


برگزار کننده: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
تاريخ برگزاري: 8 و 9 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 15 آبان 96
فراخوان مقاله اولین همایش ملی زن، خانواده و سلامت، مهر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
تاريخ برگزاري: 22 و 23 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 20 شهریور 96
فراخوان مقاله ششمین همایش سراسری طب و قضا، آبان ۹۶، سازمان پزشكی قانونی كشور


برگزار کننده: سازمان پزشكی قانونی كشور
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 96

سایر همایش های پزشکی و سلامت


همایش های علوم پایه"فراخوان مقاله پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و سیزدهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران، آذر ۹۶، دانشگاه تهران ، انجمن جراحی دامپزشکی ایران


برگزار کننده: دانشگاه تهران ، انجمن جراحی دامپزشکی ایران
تاريخ برگزاري: 14 الی 16 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 96
فراخوان مقاله دهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، دی ۹۶، دانشگاه یزد


برگزار کننده: دانشگاه یزد
تاريخ برگزاري: 27 الی 28 دی 1396
ارسال اصل مقالات: 24 آذر 96
فراخوان مقاله همایش بین المللی مطالعات یگانشی جوندگان، بهمن ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد


برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 7 الی 9 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 96
فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، آذر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، انجمن ماهی شناسی ایران


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، انجمن ماهی شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 22 و 23 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 96
ارسال اصل مقالات: 15 آبان 96

سایر همایش های علوم پایه


همایش های علوم انسانیفراخوان مقاله یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۷، پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


برگزار کننده: پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 1 مهر 96 الی 1 آذر 96
فراخوان مقاله سومین کنگره ملی روان شناسی ایران مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی، اسفند ۹۶، دانشگاه تهران


برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 9 الی 11 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 96
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96
فراخوان مقاله سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها، آذر ۹۶، پژوهشگاه علوم ورزشی ، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


برگزار کننده: پژوهشگاه علوم ورزشی ، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 8 و 9 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 مهر 96
فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران، اردیبهشت ۹۷، انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران


برگزار کننده: انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
تاريخ برگزاري: 3 و 4 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 96
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96

سایر همایش های علوم انسانی


همایش های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، مهر ۹۶، دانشگاه تهران


برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 25 و 26 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 96
فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶، آذر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاريخ برگزاري: 7 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 22 مهر 96
فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، شهریور ۹۶، موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد


برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
تاريخ برگزاري: 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات:  7 شهریور 96

سایر همایش های مدیریت و بازرگانی


همایش های دین و مذهبفراخوان مقاله همایش ملی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، اسفند ۹۶، دانشگاه پیام نور


برگزار کننده: دانشگاه پیام نور
تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 6 بهمن 96
فراخوان مقاله پنجمین دوره بین المللی شیعه شناسی، مرداد ۹۶، دانشگاه ادیان و مذاهب قم


برگزار کننده: دانشگاه ادیان و مذاهب قم
تاريخ برگزاري: 30 مرداد لغایت 5 شهریور 1396
فراخوان مقاله همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی شیراز


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاريخ برگزاري: 29 و 30 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 96
فراخوان مقاله اولین کنگره علمی بین المللی شهدای مدافع حرم، مهر ۹۶، بسیج اساتید استان مازندران ، دانشگاه مازندران


برگزار کننده: بسیج اساتید استان مازندران ، دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري:  11 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 96

سایر همایش های دین و مذهب