بسم الله الرحمن الرحيم

همایش های فنی و مهندسیفراخوان مقاله اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته، بهمن ۹۶، دانشگاه شهيد چمران اهواز


برگزار کننده: دانشگاه شهيد چمران اهواز
تاريخ برگزاري: 11 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 مهر 96
ارسال اصل مقالات: 15 آبان 96
فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شیراز


برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 19 الی 21 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 29 آذر 96
ارسال اصل مقالات: 29 اسفند 96
فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال، آذر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، استانداری خراسان رضوی
تاريخ برگزاري: 22 الی 24 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 96
فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی، آبان ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
تاريخ برگزاري: 30 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 96

سایر همایش های فنی و مهندسی


همایش های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی شیراز


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاريخ برگزاري: 29 و 30 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 96
فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۶، مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران


برگزار کننده: مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
تاريخ برگزاري: 3 الی 5 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 31 شهریور 96
فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال، آذر ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، استانداری خراسان رضوی
تاريخ برگزاري: 22 الی 24 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 96
فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال: گرایش ها، فناوری ها و کاربردها، آذر ۹۶، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ، مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) ، دانشگاه علم و صنعت


برگزار کننده: بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ، مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) ، دانشگاه علم و صنعت
تاريخ برگزاري: 2 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 شهریور 96
ارسال اصل مقالات: 20 شهریور 96

سایر همایش های پزشکی و سلامت


همایش های علوم پایهفراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۷، دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن آمار ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن آمار ایران
تاريخ برگزاري: 3 الی 5 شهریور 1397
فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات، آذر ۹۶، دانشگاه کاشان


برگزار کننده: دانشگاه کاشان
تاريخ برگزاري: 25 الی 27 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 31 شهریور 96
فراخوان مقاله هشتمین سمینار ابر ساختار های جبری و ریاضیات فازی، مهر ۹۶، دانشگاه مازندران


برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 12 و 13 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 96
فراخوان مقاله کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی، شهریور ۹۶، موسسه آموزش عالی میعاد


برگزار کننده: موسسه آموزش عالی میعاد
تاريخ برگزاري: 24 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 96

سایر همایش های علوم پایه


همایش های علوم انسانیفراخوان مقاله ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی، آذر ۹۶، دانشگاه گنبدکاووس ، انجمن علمی نقد ادبی ایران


برگزار کننده: دانشگاه گنبدکاووس ، انجمن علمی نقد ادبی ایران
تاريخ برگزاري: 8 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 20 مهر 96
فراخوان مقاله کنفرانس بین الملی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، آذر ۹۶، موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد


برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
تاريخ برگزاري: 2 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 15 آبان 96
فراخوان مقاله همایش ملی پژوهش‎های شعر معاصر فارسی، آذر ۹۶، دانشگاه یاسوج ، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی


برگزار کننده: دانشگاه یاسوج ، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
تاريخ برگزاري: 11 و 12 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 26 آبان 96
فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، شهریور ۹۶، موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد


برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
تاريخ برگزاري: 21 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 21 مرداد 96

سایر همایش های علوم انسانی


همایش های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶، آذر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاريخ برگزاري: 7 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 22 مهر 96
فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، شهریور ۹۶، موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد


برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
تاريخ برگزاري: 21 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 21 مرداد 96
فراخوان مقاله کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی، مهر ۹۶، موسسه آموزش عالی میعاد


برگزار کننده: موسسه آموزش عالی میعاد
تاريخ برگزاري: 6 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 5 شهریور 96
فراخوان مقاله اولین سمینار راه چاره های مذاکرات و فروش موفق در دانشگاه تهران، مرداد ۹۶، آکادمی کسب و کار برتر


برگزار کننده: آکادمی کسب و کار برتر
تاريخ برگزاري:  جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 14 لغایت 20 

سایر همایش های مدیریت و بازرگانی


همایش های دین و مذهبفراخوان مقاله همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی شیراز


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاريخ برگزاري: 29 و 30 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 96
فراخوان مقاله اولین کنگره علمی بین المللی شهدای مدافع حرم، مهر ۹۶، بسیج اساتید استان مازندران ، دانشگاه مازندران


برگزار کننده: بسیج اساتید استان مازندران ، دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 14 و 15 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 11 مرداد 96
فراخوان مقاله همایش واکاوی قرائت های افراطی از دین، مهر ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 30 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 96
ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 96
فراخوان مقاله همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ، اسفند ۹۶، گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان


برگزار کننده: گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 12 بهمن 96

سایر همایش های دین و مذهب