بسم الله الرحمن الرحيم

همایش های فنی و مهندسیفراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، اسفند ۹۶، دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان آب و برق خوزستان ، انجمن آبیاری و زهکشی ایران


برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز ، سازمان آب و برق خوزستان ، انجمن آبیاری و زهکشی ایران
تاريخ برگزاري: 15 الی 17 اسفند 1397
ارسال اصل مقالات: 20 دی 96
فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۹۶، انجمن هوافضای ایران


برگزار کننده: انجمن هوافضای ایران
تاريخ برگزاري: 8 الی 10 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 1 دی 96
"فراخوان مقاله اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان


برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 11 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96
فراخوان مقاله نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک، اسفند ۹۶، انجمن مهندسان مکانیک ایران ، دانشگاه یاسوج


برگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران ، دانشگاه یاسوج
تاريخ برگزاري: 15 و 16 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 96

سایر همایش های فنی و مهندسی


همایش های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران، اسفند ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن علمی نوروژنتیک ایران


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن علمی نوروژنتیک ایران
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 دی 96
فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۷، انجمن اورولوژی ایران


برگزار کننده: انجمن اورولوژی ایران
تاريخ برگزاري: 29 خرداد لغایت 1 تیر 1397
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 96
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و تهدیدها، بهمن ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاريخ برگزاري: 25 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 96

سایر همایش های پزشکی و سلامت


همایش های علوم پایهفراخوان مقاله دومین سمینار تخصصی آمار ناپارامتری و کاربردهای آن، اردیبهشت ۹۷، انجمن آمار ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی


برگزار کننده: انجمن آمار ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 96
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96
فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید بهشتی ، انجمن فیزیک ایران


برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 25 و 26 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 9 دی 96
فراخوان مقاله یازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور، اسفند ۹۶، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز


برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تاريخ برگزاري: 10 و 11 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96
فراخوان مقاله بیستمین کنگره شیمی ایران، تیر ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد


برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 تیر 1397
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96

سایر همایش های علوم پایه


همایش های علوم انسانیفراخوان مقاله اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی


برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبایی
تاريخ برگزاري: 10 و 11 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 96
فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران، بهمن ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی میبد


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تاريخ برگزاري: 26 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 2 بهمن 96
فراخوان مقاله هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و چهارمین جشنواره ملی خانواده پژوهی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهید بهشتی


برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ برگزاري: 9 و 10 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96
فراخوان مقاله اولین همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی آموزش تاریخ، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان


برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان
تاريخ برگزاري: 7 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96

سایر همایش های علوم انسانی


همایش های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله همایش شناسایی و پرورش مدیران آینده، آذر ۹۶، موسسه توسعه مدیریت و فن معنا


برگزار کننده: موسسه توسعه مدیریت و فن معنا
تاريخ برگزاري: 29 آذر 1396
فراخوان مقاله یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، اسفند ۹۶، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ، سازمان امور مالیاتی کل کشور


برگزار کننده: موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ، سازمان امور مالیاتی کل کشور
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 20 دی 96
فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، اسفند ۹۶، انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران


برگزار کننده: انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
تاريخ برگزاري: 12 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 96
فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجام، دی ۹۶، دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی


برگزار کننده: دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی
تاريخ برگزاري: 1 دی 1396
ارسال اصل مقالات:  20 آذر 96

سایر همایش های مدیریت و بازرگانی


همایش های دین و مذهبفراخوان مقاله همایش ملی اخلاق کاربردی در سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) با تأکید بر آموزه های رضوی (ع) (چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها)، اسفند ۹۶، دانشگاه اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 7 و 8 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 96
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96
فراخوان مقاله بیست و نهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی، موسسه مذاهب اسلامی قم


برگزار کننده: موسسه مذاهب اسلامی قم
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96
فراخوان مقاله سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، اسفند ۹۶، دانشگاه شاهد" alt="همایش (کنفرانس) دین و مذهب اسفند 1396 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران تهران


برگزار کننده: دانشگاه شاهد
تاريخ برگزاري: 9 و 10 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 96
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 96
فراخوان مقاله اولین همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، دانشگاه صنعتی شریف ، شورای عالی انقلاب فرهنگی


برگزار کننده: دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، دانشگاه صنعتی شریف ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 11 دی 96
ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 96

سایر همایش های دین و مذهب