بسم الله الرحمن الرحيم

همایش های فنی و مهندسیفراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه یزد ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب


برگزار کننده: دانشگاه یزد ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96
فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 26 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 1 فروردین 97
فراخوان مقاله دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها، اردیبهشت ۹۷، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران


برگزار کننده: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تاريخ برگزاري: 10 الی 12 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 27 بهمن 96
فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، اردیبهشت ۹۷، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران


برگزار کننده: گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 96

سایر همایش های فنی و مهندسی


همایش های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک، فروردین ۹۷، دانشگاه علوم پزشكی مشهد


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشكی مشهد
تاريخ برگزاري: 29 الی 31 فروردین 1397
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 96
فراخوان مقاله سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شیراز


برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 1 اسفند 96
فراخوان مقاله دومین همایش سراسری سلامت باروری و مشاوره در مامایی ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۶


برگزار کننده: مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
تاريخ برگزاري: 16 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96
فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، اردیبهشت ۹۷، انجمن ژنتیک ایران


برگزار کننده: انجمن ژنتیک ایران
تاريخ برگزاري: 23 الی 25 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 96

سایر همایش های پزشکی و سلامت


همایش های علوم پایهفراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت ۹۷، انجمن ژئوفیزیک ایران


برگزار کننده: انجمن ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 18 الی 20 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 96
فراخوان مقاله اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
فراخوان مقاله سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شیراز


برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 1 اسفند 96
فراخوان مقاله همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش زیست شناسی، فروردین ۹۷، دانشگاه فرهنگیان اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان اصفهان
تاريخ برگزاري: 30 فروردین 1397
ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 96

سایر همایش های علوم پایه


همایش های علوم انسانیفراخوان مقاله همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
تاريخ برگزاري:  5 و 6 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 فروردین 97
ارسال اصل مقالات:  26 فروردین 97
فراخوان مقاله همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه سیستان و بلوچستان


برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 96
ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 97
فراخوان مقاله اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
فراخوان مقاله همایش استانی آسیب شناسی تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان گیلان


برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان گیلان
تاريخ برگزاري: 13 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96

سایر همایش های علوم انسانی


همایش های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، اردیبهشت ۹۷، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران


برگزار کننده: گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 96
فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی، اسفند ۹۶، دانشگاه گیلان


برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 25 بهمن 96
فراخوان مقاله اولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا، بهمن ۹۶، پارک علم و فناوری استان گیلان ، استانداری گیلان ، فرمانداری شهرستان بندر آستارا


برگزار کننده: پارک علم و فناوری استان گیلان ، استانداری گیلان ، فرمانداری شهرستان بندر آستارا
تاريخ برگزاري: 26 و 27 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96
فراخوان مقاله پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی


برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبایی
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 96
ارسال اصل مقالات: 2 اردیبهشت 97

سایر همایش های مدیریت و بازرگانی


همایش های دین و مذهبفراخوان مقاله همایش ملی معنای زندگی در گستره علم و دین، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه ارومیه


برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 19 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 28 اسفند 96
ارسال اصل مقالات: 1 اردیبهشت 97
فراخوان مقاله همایش استانی آسیب شناسی تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان گیلان


برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان گیلان
تاريخ برگزاري: 13 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 96
فراخوان مقاله همایش کشوری دانش آموزش محتوا آموزش دینی و قرآن ابتدایی، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان قم


برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان قم
تاريخ برگزاري: 16 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96
فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی، اسفند ۹۶، دانشگاه اردکان


برگزار کننده: دانشگاه اردکان
تاريخ برگزاري: 10 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 96

سایر همایش های دین و مذهب