بسم الله الرحمن الرحيم

همایش های فنی و مهندسیفراخوان مقاله همایش سراسری اشیاء ناشناس نورانی و ریزپرنده‌ها، بهمن ۹۶، دانشكده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين (ع)


برگزار کننده: دانشكده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين (ع)
تاريخ برگزاري: 15 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ایرانی هندسه محاسباتی، اسفند ۹۶، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاريخ برگزاري: 8 و 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 9 آذر 96
فراخوان مقاله اولین همایش ملی سامانه‌های شبیه ساز، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد ، سازمان صنايع دريايی


برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، سازمان صنايع دريايی
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 4 دی 96
فراخوان مقاله ششمین همایش ملی توربین گاز، بهمن ۹۶، دانشگاه علم و صنعت ایران


برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
تاريخ برگزاري:  بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 7 دی 96

سایر همایش های فنی و مهندسی


همایش های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۷، انجمن اورولوژی ایران


برگزار کننده: انجمن اورولوژی ایران
تاريخ برگزاري: 29 خرداد لغایت 1 تیر 1397
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 96
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و تهدیدها، بهمن ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاريخ برگزاري: 25 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 96
فراخوان مقاله دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان، اسفند ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 96

سایر همایش های پزشکی و سلامت


همایش های علوم پایهفراخوان مقاله همایش سراسری اشیاء ناشناس نورانی و ریزپرنده‌ها، بهمن ۹۶، دانشكده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين (ع)


برگزار کننده: دانشكده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين (ع)
تاريخ برگزاري: 15 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ایرانی هندسه محاسباتی، اسفند ۹۶، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاريخ برگزاري: 8 و 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 9 آذر 96
فراخوان مقاله اولین کنگره ی ملی دانشجویی طب اسب، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید چمران اهواز


برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاريخ برگزاري: 18 و 19 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 96
فراخوان مقاله دهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۶، انجمن الکتروشیمی ایران


برگزار کننده: انجمن الکتروشیمی ایران
تاريخ برگزاري: 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

سایر همایش های علوم پایه


همایش های علوم انسانیفراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجام، دی ۹۶، دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی


برگزار کننده: دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی
تاريخ برگزاري: 1 دی 1396
ارسال اصل مقالات: 10 آذر 96
فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، بهمن ۹۶، انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه تهران


برگزار کننده: انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 28 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 96
ارسال اصل مقالات: 15 دی 96
فراخوان مقاله همایش ملی فرش و نیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه هنر اسلامی تبریز


برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاريخ برگزاري: 12 و 13 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 1 دی 96
ارسال اصل مقالات: 17 فروردین 97

سایر همایش های علوم انسانی


همایش های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) کشور ایران در پسا برجام، دی ۹۶، دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی


برگزار کننده: دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی
تاريخ برگزاري: 1 دی 1396
ارسال اصل مقالات: 10 آذر 96
فراخوان مقاله سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی، دی ۹۶، دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی


برگزار کننده: دانشگاه یزد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی
تاريخ برگزاري: 1 دی 1396
ارسال اصل مقالات: 10 آذر 96
فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه تبریز


برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 19 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 25 اسفند 96
فراخوان مقاله هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ نوین، بهمن ۹۶، دانشگاه جامع امام حسین (ع)


برگزار کننده: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تاريخ برگزاري: 3 و 4 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 2 دی 96

سایر همایش های مدیریت و بازرگانی


همایش های دین و مذهبفراخوان مقاله همایش ملی اخلاق کاربردی در سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) با تأکید بر آموزه های رضوی (ع) (چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها)، اسفند ۹۶، دانشگاه اصفهان


برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 7 و 8 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 96
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96
فراخوان مقاله بیست و نهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی، موسسه مذاهب اسلامی قم


برگزار کننده: موسسه مذاهب اسلامی قم
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96
فراخوان مقاله سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، اسفند ۹۶، دانشگاه شاهد" alt="همایش (کنفرانس) دین و مذهب اسفند 1396 ,همایش (کنفرانس) ملی ایران تهران


برگزار کننده: دانشگاه شاهد
تاريخ برگزاري: 9 و 10 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 96
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 96
فراخوان مقاله اولین همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، دانشگاه صنعتی شریف ، شورای عالی انقلاب فرهنگی


برگزار کننده: دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، دانشگاه صنعتی شریف ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 11 دی 96
ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 96

سایر همایش های دین و مذهب