بسم الله الرحمن الرحيم

همایش های فنی و مهندسیفراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه بجنورد ، انجمن مهندسی شیمی


برگزار کننده: دانشگاه بجنورد ، انجمن مهندسی شیمی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 25 اسفند 95
فراخوان مقاله پنجمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران، اسفند ۹۵، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان ، انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران


برگزار کننده: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان ، انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  20 آذر 95
فراخوان مقاله اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری: چالش ها و راهکارها، اسفند ۹۵، دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا


برگزار کننده: دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا
تاريخ برگزاري:  اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد
تاريخ برگزاري: 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 21 بهمن 95

سایر همایش های فنی و مهندسی


همایش های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله ششمین کنگره کشوری سوختگی، اسفند ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 95
فراخوان مقاله اولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و مکمل، اسفند ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی مازندران


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاريخ برگزاري: 18 الی 20 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 21 دی 95
فراخوان مقاله اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت، اسفند ۹۵، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس


برگزار کننده: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس
تاريخ برگزاري: 8 و 9 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 8 بهمن 95
فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی یزد


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی یزد
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 95

سایر همایش های پزشکی و سلامت


همایش های علوم پایهفراخوان مقاله هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه بیرجند


برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 10 اسفند 95
فراخوان مقاله همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، بهمن ۹۵، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، انجمن فیزیک ایران


برگزار کننده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 10 دی 95
فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۵، دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران


برگزار کننده: دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 6 و 7 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 25 آذر 95
فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور ۹۶، دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
تاريخ برگزاري: 5 الی 7 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 1 اردیبهشت 96

سایر همایش های علوم پایه


همایش های علوم انسانیفراخوان مقاله نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
تاريخ برگزاري: 14 و 15 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 دی 95
ارسال اصل مقالات: 5 بهمن 95
فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی و تربیت ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه الزهرا


برگزار کننده: دانشگاه الزهرا
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 دی 95
ارسال اصل مقالات: 1 اسفند 95
فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 6 و 7 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 95
فراخوان مقاله دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران، دی ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی میبد


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تاريخ برگزاري: 3 دی 1395
ارسال اصل مقالات:  19 آذر 95

سایر همایش های علوم انسانی


همایش های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله همایش ملی بهره وری در بخش دفاع، اسفند ۹۵، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی


برگزار کننده: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
تاريخ برگزاري:  اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 20 دی 95
فراخوان مقاله همایش ملی نقش زنان در هزاره سوم با رهیافت مدیریتی و جامعه شناسی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
تاريخ برگزاري: 11 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 1 اسفند 95
فراخوان مقاله اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی، بهمن ۹۵، دانشگاه تربیت مدرس


برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ برگزاري: 23 و 25 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 1 دی 95
ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
فراخوان مقاله اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی


برگزار کننده: دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 95

سایر همایش های مدیریت و بازرگانی


همایش های دین و مذهبفراخوان مقاله اولین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت، بهمن ۹۵، دفتر تبلیغات اسلامی ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


برگزار کننده: دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تاريخ برگزاري: 29 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 95
فراخوان مقاله اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی، بهمن ۹۵، دانشگاه تربیت مدرس


برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ برگزاري: 23 و 25 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 1 دی 95
ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
فراخوان مقاله نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران


برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 6 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 95
ارسال اصل مقالات: 30 دی 95
فراخوان مقاله اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی دراندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، آذر ۹۵، دانشگاه اراک


برگزار کننده: دانشگاه اراک
تاريخ برگزاري: 24 آذر 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 5 آذر 95

سایر همایش های دین و مذهب