بسم الله الرحمن الرحيم

همایش های فنی و مهندسیفراخوان مقاله چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد
تاريخ برگزاري: 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 21 بهمن 95
فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، فروردین ۹۶، دانشگاه علم و فرهنگ


برگزار کننده: دانشگاه علم و فرهنگ
تاريخ برگزاري: 30 و 31 فروردین 1396
ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 95
فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند ۹۵، دانشگاه جیرفت


برگزار کننده: دانشگاه جیرفت
تاريخ برگزاري: 10 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 95
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 95
فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی معادن روباز، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان


برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 26 الی 29 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 95

سایر همایش های فنی و مهندسی


همایش های پزشکی و سلامتفراخوان مقاله اولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و مکمل، اسفند ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی مازندران


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاريخ برگزاري: 18 الی 20 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 21 دی 95
فراخوان مقاله اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت، اسفند ۹۵، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس


برگزار کننده: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس
تاريخ برگزاري: 8 و 9 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 8 بهمن 95
فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی یزد


برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی یزد
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 95
فراخوان مقاله همایش منطقه ای پرستاری در بیماری های مزمن، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
تاريخ برگزاري: 4 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 25 بهمن 95

سایر همایش های پزشکی و سلامت


همایش های علوم پایهفراخوان مقاله هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه بیرجند


برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 10 اسفند 95
فراخوان مقاله همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، بهمن ۹۵، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، انجمن فیزیک ایران


برگزار کننده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 10 دی 95
فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۵، دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران


برگزار کننده: دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 6 و 7 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 25 آذر 95
فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور ۹۶، دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور


برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
تاريخ برگزاري: 5 الی 7 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 1 اردیبهشت 96

سایر همایش های علوم پایه


همایش های علوم انسانیفراخوان مقاله نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی، فروردین ۹۶، دانشگاه گیلان


برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 2 و 3 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 26 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 25 اسفند 95
فراخوان مقاله سومین همایش ملی حقوق : بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد
تاريخ برگزاري: 28 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 14 بهمن 95
فراخوان مقاله همایش ملی توسعه پایدار شهرهای کوچک راهکارها و چالش ها، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
تاريخ برگزاري: 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 21 بهمن 95
فراخوان مقاله اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی


برگزار کننده: دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 95

سایر همایش های علوم انسانی


همایش های مدیریت و بازرگانیفراخوان مقاله اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی، بهمن ۹۵، دانشگاه تربیت مدرس


برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ برگزاري: 23 و 25 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 1 دی 95
ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
فراخوان مقاله اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی


برگزار کننده: دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 95
فراخوان مقاله همایش ملی شرکت های دانش بنیان : فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند ۹۵، دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان


برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 25 بهمن 95

سایر همایش های مدیریت و بازرگانی


همایش های دین و مذهبفراخوان مقاله اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی، بهمن ۹۵، دانشگاه تربیت مدرس


برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ برگزاري: 23 و 25 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 1 دی 95
ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
فراخوان مقاله نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران


برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 6 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 95
ارسال اصل مقالات: 30 دی 95
فراخوان مقاله اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی دراندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، آذر ۹۵، دانشگاه اراک


برگزار کننده: دانشگاه اراک
تاريخ برگزاري: 24 آذر 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 5 آذر 95
فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مجازی المصطفی (ص)


برگزار کننده: دانشگاه مجازی المصطفی (ص)
تاريخ برگزاري: 14 و 15 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 95
ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 96

سایر همایش های دین و مذهب